Xem Tình Duyên - Xem Tuổi Hợp

Xem Tình Duyên - Xem Tuổi Hợp on Pc

Written by YANTV JSC

Xem Tình Duyên - Xem Tuổi Hợp for Pc Screenshots

     

How to download and install Xem Tình Duyên - Xem Tuổi Hợp on your PC and Mac

If you want to install and use the Xem Tình Duyên - Xem Tuổi Hợp app on your PC or Mac, you will need to download and install a Desktop App emulator for your computer. We have worked diligently to help you understand how to use Xem Tình Duyên - Xem Tuổi Hợp for your computer in 4 simple steps below:Step 1: Download an Android emulator for PC and Mac

Ok. First things first. If you want to use the application on your computer, first visit the Mac store or Windows AppStore and search for either the Bluestacks app or the Nox App . Most of the tutorials on the web recommends the Bluestacks app and I might be tempted to recommend it too, because you are more likely to easily find solutions online if you have trouble using the Bluestacks application on your computer. You can download the Bluestacks Pc or Mac software here


Step 2: Install the emulator on your PC or Mac

Now that you have downloaded the emulator of your choice, go to the Downloads folder on your computer to locate the emulator or Bluestacks application.
Once you have found it, click it to install the application or exe on your PC or Mac computer.
Now click Next to accept the license agreement.
Follow the on screen directives in order to install the application properly.
If you do the above correctly, the Emulator app will be successfully installed.


Step 3: Xem Tình Duyên - Xem Tuổi Hợp for PC - Windows 7/8 / 8.1 / 10

Now, open the Emulator application you have installed and look for its search bar. Once you found it, type Xem Tình Duyên - Xem Tuổi Hợp in the search bar and press Search. Click on Xem Tình Duyên - Xem Tuổi Hợp application icon. A window of Xem Tình Duyên - Xem Tuổi Hợp on the Play Store or the app store will open and it will display the Store in your emulator application. Now, press the Install button and like on an iPhone or Android device, your application will start downloading. Now we are all done.
You will see an icon called "All Apps".
Click on it and it will take you to a page containing all your installed applications.
You should see the Xem Tình Duyên - Xem Tuổi Hợp icon. Click on it and start using the application.


Step 4: Xem Tình Duyên - Xem Tuổi Hợp for Mac OS

Hi. Mac user!
The steps to use Xem Tình Duyên - Xem Tuổi Hợp for Mac are exactly like the ones for Windows OS above. All you need to do is install the Nox Application Emulator or Bluestack on your Macintosh. You can get here .


Download Andriod, Iphone


Free On iTunes
Download APK

Thank you for reading this tutorial. Have a nice day!

Xem Tình Duyên - Xem Tuổi Hợp: Features and Descriptions

Xem Tình Duyên đưa ra phương pháp luận đoán sự hòa hợp của Nam và Nữ dựa trên 4 tiêu chí sau: 1. Thiên can của năm sinh (Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý): Sinh, Hợp, Khắc, Xung 2. Địa chi của năm sinh (Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi): Tam hợp, Nhị hợp, Lục xung, Lục hại và Tứ tuyệt 3. Bản mệnh ngũ hành (Kim, Thủy, Mộc, Hỏa, Thổ): Tương xung và tương khắc 4. Cung mệnh (Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài): dùng Cung Phi Bát Trạch của Nam và Nữ để xem xung hay khắc Tất cả những luận giải đều dựa theo sách vở và có giá trị tham khảo, thực tế cuộc sống thì để xem hợp khắc còn nhiều yếu tố như tính tình, cách cư xử, đạo đức, sự cố gắng và nhường nhịn của đôi bên....

keyboard_arrow_up